» » Communicatie na datalek cruciaal voor behoud vertrouwen

Communicatie na datalek cruciaal voor behoud vertrouwen

Geplaatst in: Onderzoek | 0

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Dit vraagt om een zorgvuldig opgezette communicatiestrategie richting slachtoffers in geval van een datalek. Sinds 1 januari 2016 is in Nederland de meldplicht datalekken van kracht. Dit betekent dat organisaties die persoonsgegevens verwerken in bepaalde gevallen een datalek moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aan betrokkenen (de personen op wie de gegevens betrekking hebben). Een melding aan betrokkenen is alleen nodig wanneer deze mogelijk ongunstige gevolgen ondervinden. Maar hoe bepaal je als organisatie of hiervan sprake is en wat meld je precies?

Het doen van een melding aan betrokkenen vraagt om grote zorgvuldigheid, misschien nog wel het meest van overheidsinstanties die een vertrouwensrelatie hebben met de burger. Denk aan de politie die veel persoonsgegevens van burgers verwerkt en waarbij vertrouwen van die burger van groot belang is. Om te voorkomen dat het vertrouwen van burgers in de overheid een deuk oploopt, is het van belang om de communicatie naar betrokkenen rondom een eventueel datalek goed in te richten.

Wanneer zich een datalek voordoet, en dat zit in een klein hoekje, moet snel, effici├źnt en effectief worden gehandeld om (reputatie-)schade zoveel mogelijk te beperken en de vertrouwensrelatie te behouden of te herstellen. Daarom is het van belang om al bij voorbaat te hebben nagedacht over een zorgvuldige communicatiestrategie (hoe, wat en wie?) richting betrokkenen. Dit geldt vooral voor organisaties binnen het veiligheidsdomein, vanwege het zeer gevoelige karakter van de persoonsgegevens die zij verwerken.

Dit en meer valt te lezen in het Visierapport ‘Trends in Veiligheid’ van CapGemini. Het complete rapport en de managementsamenvatting zijn hier gratis en zonder registratie te downloaden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

negentien − vijftien =