Home » SSO

SSO

SSO = Single Sign-On. Bij Single Sign-On wordt via software geregeld dat een gebruiker na 1x inloggen alle applicaties en bestanden kan bereiken waarvoor toestemming is ingesteld. Dat verloopt zonder opnieuw wachtwoorden te hoeven invullen, wat de productiviteit en de gebruikservaring ten goede komt. Het is bij deze methode wel zaak de overgebleven inlogprocedure aan te scherpen.