Home » Managed Firewall

Managed Firewall

Een managed firewall is bij de gebruiker geïnstalleerd, maar wordt niet door de gebruiker onderhouden. Dat doet de leverancier. Dat kost geld -uiteraard- maar is voordeliger dan zelf een systeembeheerder in dienst nemen die vervolgens hele dagen druk is met het regelen en controleren van alle protocollen en instellingen. Stapt u over op een managed firewall, vergewis u er dan van dat uw leverancier verstand van zaken heeft.