Home » IAM – Identity & Access Management

IAM – Identity & Access Management

Met identiteits- en toegangsbeheer zorgt u ervoor dat gebruikers de juiste toegangsrechten hebben tot applicaties binnen het bedrijfsnetwerk. De eerste stap is de verificatie van de identiteit van de gebruiker, iets dat bijvoorbeeld met two factor authentication geborgd kan worden. Vervolgens wordt op basis hiervan bepaalt welke applicaties gebruikt mogen worden en op welk niveau dit is toegestaan. Nou ja, dat moet u wel eerst instellen uiteraard, helemaal vanzelf gaat het niet. Met SSO (Single Sign On) wordt het leven iets makkelijker doordat een gebruiker zich niet voor iedere applicatie apart hoeft aan te melden. In plaats van over IAM wordt ook wel gesproken over IGA. waarmee wordt aangegeven dat de nadruk ligt op beleid, wat uit het oogpunt van de AVG (GDPR) ook wel zo logisch is.